otwórz konto
Z KARTĄ

korzystaj aktywnie
i odbierz nawet do
250 zł

Promocja „Wakacyjne konto” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.07.2020 r.

Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Przystąp do promocji

w dwóch prostych krokach

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Kliknij w Link promocyjny i złóż wniosek o otwarcie Konta Osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej. Możesz to zrobić do 31.07.2020 r.

ikona rejestracji w promocji

Otwórz konto

Podpisz umowę ramową oraz Nadaj PIN do Karty do 14.08.2020 r.

1 Rejestracji w promocji „Wakacyjne konto” można dokonać od dnia 16.07.2020 r. do osiągnięcia 3000 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 31.07.2020 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Wakacyjne konto” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Co zrobić, żeby otrzymać nawet 250 zł?

Przed Tobą 4 warunki, które należy spełnić:

Zrób w sierpniu przynajmniej 3 przelewy za pomocą Bankowości elektronicznej.

Wtedy otrzymasz kupon Sodexo o wartości 50 zł we wrześniu.

logo sodexo

Zrób we wrześniu przynajmniej 5 Transakcji BLIK.

Wtedy otrzymasz kupon Sodexo o wartości 100 zł w październiku.

logo sodexo

Zrób w październiku przynajmniej 3 Przelewy za pomocą Bankowości elektronicznej.

Wtedy otrzymasz kupon Sodexo o wartości 50 zł w listopadzie.

logo sodexo

Korzystaj dowolnie z Konta Osobistego z Kartą w miesiącach
listopad 2020 r. – styczeń 2021 r.

Wtedy otrzymasz e-kod do Biedronki o wartości 50 zł w lutym 2021 r.

logo biedronka

Do 21 września 2020 r. laureaci pierwszej nagrody otrzymają wiadomość mailową (z adresu wakacyjnekonto@bnpparibasplus.pl) z instrukcją uzupełnienia adresu, na który prześlemy nagrody.

Dopasuj kartę do Konta Otwartego na Ciebie

Teraz częściej jesteśmy w domu, ale coraz bardziej będziemy otwierać się na Świat poza nim.

Otwarcie rachunku – jak to wygląda?

W celu bezpiecznego otwarcia rachunku, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

1. Przygotuj dowód

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

ikona rejestracji w promocji

2. Złóż wniosek

• Wpisz i sprawdź swoje dane.
• Załącz zdjęcia dowodu - z telefonu lub komputera

ikona rejestracji w promocji

3. Podpisz umowę

Umowę podpisz podpisem elektronicznym w postaci unikalnego kodu SMS - w systemie naszego partnera Autenti. O pozytywnej weryfikacji zostaniesz powiadomiony SMSem i e-mailem.

ikona rejestracji w promocji

4. Korzystaj z konta

• Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline oraz aplikacji GOmobile. Login znajdziesz na umowie oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.
• Odbierz kartę od kuriera, który potwierdzi Twoje dane. Konto aktywuj – nadając karcie PIN.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Wakacyjne konto”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie wakacyjnekonto.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Wakacyjne konto”.

Napisz do Organizatora Promocji „Wakacyjne Konto”: wakacyjnekonto@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń:

22 299 11 50
Infolinia Promocji „Wakacyjne Konto” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Organizatorem promocji „Wakacyjne konto” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: wakacyjnekonto@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Wakacyjne konto”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie wakacyjnekonto.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Wakacyjne konto” trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.07.2020 r.

trzymanie wszystkich nagród o łącznej wartości 250 zł w ramach Promocji „Wakacyjne konto” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków Promocji.

1. W celu uzyskania Pierwszej nagrody o wartości 50 zł w Kuponie Sodexo należy łącznie:.

I. Dokonać zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie wakacyjnekonto.bnpparibasplus.pl, w tym złożyć oświadczenia wymagane do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 16.07.2020 r. do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31.07.2020 r.;.

II. W terminie od dnia 16.07.2020 r. do 31.07.2020 r. złożyć wniosek o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj albo Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do Bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Wakacyjne konto” („Regulamin Promocji”) oraz zawrzeć Umowę ramową w zakresie objętym ww. wnioskiem i Nadać PIN do Karty do dnia 14.08.2020 r.;.

III. w sierpniu 2020 r. wykonać min. 3 Przelewy (GOonline lub Aplikacją Mobilną GOmobile).

2. W celu uzyskania Drugiej nagrody o wartości 100 zł w Kuponie Sodexo należy łącznie:.

I. Spełnić warunki do uzyskania Pierwszej nagrody;.

II. we wrześniu 2020 r. wykonać min. 5 Transakcji Blik.

3. W celu uzyskania Trzeciej nagrody o wartości 50 zł w Kuponie Sodexo należy łącznie:.

I. Spełnić warunki do uzyskania Drugiej nagrody;.

II. w październiku 2020 r. wykonać min. 3 Przelewy (GOonline lub Aplikacją Mobilną GOmobile).

3. W celu uzyskania Nagrody Dodatkowej w formie E-kodu Jeronimo Martins o wartości 50 zł należy łącznie:.

I. Spełnić warunki do uzyskania Trzeciej nagrody;.

II. Być posiadaczem Konta Osobistego otwartego w ramach niniejszej promocji wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień 31 stycznia 2021 r..

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji. Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony). .

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminie promocji „Wakacyjne konto” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!